Harakärrs
Samfällighetsförening
Hosted at Webhotel Kontakta oss
Villaföreningen

Välkommen till Harakärrs samfällighetsförening!

Sockervägens återställning!

Med anledning av en fråga från årsstämman: enligt gällande detaljplan från 2019 i Burlövs kommun, "Nr 254 Del av Åkarp 8:1, m.fl., Sockervägen" (se Gällande detaljplaner) så kommer Sockervägen att övergå till gc-väg (gång- och cykelväg) vid Brännmästarevägen, och därmed inte återställas till en bilväg som det var förut.

PostNord och flytt av brevlådor!

Styrelsen har fått årsstämmans uppdrag att diskutera frågan vidare med PostNord, och kommer mest troligt kalla till en extra stämma när det finns ett konkret förslag.

Harakärr är ett barnvänligt villaområde i södra Åkarp, mitt emellan Malmö och Lund. Det består av ett 100-tal villor på Vågmästarevägen, Brännmästarevägen och Tvättmästarevägen. De flesta är 1½ plans villor, med en tillhörande tomt på cirka 500 m². Det är lugnt här eftersom det inte finns någon genomfartstrafik.

Husen är byggda omkring 1971 och till varje hus finns en plats i ett garage i garagelänga. Det finns också en stor och rymlig parkeringsplats för oss som bor här och våra gäster.

Det finns bredbandsfiber i området, dels Telia Öppen Fiber och dels ett öppet stadsnät. För de som beställt något av dessa, finns fiber indraget i huset redan, för övriga finns det vid tomtgränsen, möjligt att beställa. Båda fibernäten är öppna, vilket innebär att man själv bestämmer vem av ett antal tjänsteleverantörer man vill ha. Beroende på leverantör kan man förutom bredband också få telefoni och TV via bredbandet.

Vad är samfällighetsföreningen?

Samfällighetsföreningen är en organisation som är bildad med syftet att förvalta gemensamhetsanläggningen Åkarp ga:1. En gemensamhetsanläggning består av mark, anläggning, rättighet m.m. som gemensamt tillhör flera fastigheter. De som bor i området ingår automatiskt i denna gemensamhetsanläggningen och är därmed skyldiga att betala avgiften för samfällighetsföreningen. Det finns en styrelse som väljs på ett årsmöte. På årsmötet får alla som är medlemmar, det vill säga äger en fastighet här, vara med och besluta.

Samfällighetsföreningen ansvarar bland annat för underhåll och belysning på garagen och parkeringsplatsen. Även de körbara gångvägar som löper vinkelrätt mot Vågmästare-, Brännmästare och Tvättmästarevägen ansvarar samfällighetsföreningen för, dock inte lekplatserna (de tillhör kommunen).

Järnvägsutbyggnaden

Det är nog känt att järnvägen som passerar området har byggts ut till fyra spår. Mera information finns på Trafikverkets hemsida https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-skane-lan/fyrsparet-malmo-lund/.

Senast uppdaterat: 2024-04-28