Harakärrs
Samfällighetsförening
Hosted at Webhotel Kontakta oss
Villaföreningen

Skrivelser från Harakärrs Samfällighetsförening

2021-04-20 Kallelse Årsmöte 2021, tillägg (nytt dokument)


Skrivelser från Harakärrs Samfällighet

2021-05-11 Årsmötesprotokoll Samfällighet 2021 (nytt dokument)
2021-03-29 Kallelse Årsmöte Samfällighet 2021 (nytt dokument)
2017-12-20 Avtal, Trafikverket
2014-05-18 Avtal Q-Park
2010-03-29 Fullmakt
2009-05-15 Stadgar (som PDF)
Senast uppdaterat: 2021-05-11