Harakärrs
Samfällighetsförening
Hosted at Webhotel Kontakta oss
Villaföreningen

Skrivelser från Harakärrs Samfällighetsförening

2019-04-12 Kallelse Årsmöten 2019, korrigering (nytt dokument)


Skrivelser från Harakärrs Samfällighet

2019-05-14 Årsmötesprotokoll Samfällighet 2019 (nytt dokument)
2019-04-04 Kallelse Årsmöte Samfällighet 2019 (nytt dokument)
2017-12-20 Avtal, Trafikverket
2014-05-18 Avtal Q-Park
2010-03-29 Fullmakt
2009-05-15 Stadgar (som PDF)
Senast uppdaterat: 2019-05-14