Harakärrs
Samfällighetsförening
Hosted at Webhotel Kontakta oss
Villaföreningen

Skrivelser från Harakärrs Samfällighetsförening

2023-04-01 Kallelse årsmöte 2023 (nytt dokument)


Skrivelser från Harakärrs Samfällighet

2023-05-07 Årsmötesprotokoll Samfällighet 2023 (nytt dokument)
2023-04-01 Kallelse årsmöte 2023 (nytt dokument)
2017-12-20 Avtal, Trafikverket
2014-05-18 Avtal Q-Park
2010-03-29 Fullmakt
2009-05-15 Stadgar (som PDF)
Senast uppdaterat: 2023-05-07