Harakärrs
Samfällighetsförening
Hosted at Webhotel Kontakta oss
Villaföreningen

Stadgar för Harakärrs Samfällighetsförening

FÖRSLAG

Förslaget presenterades under sammanträdet där Harakärrs Samfällighetsförening och nya sedan fattades beslut om nya stadgar som hittas här.

Senast uppdaterat: 2018-06-05